Bạn đang ở : Trang chủ Trang thiết bị XN

Trang thiết bị XN

TT kiểm nghiệm VS ATTP khu vực phía Nam

Email In PDF.

Hệ thống máy quang phổ hấp thu và máy quang phổ phát xạ nguyên tử: phân tích các nguyên tố kim loại nặng: As, Pb, Hg, Zn ... trên các mẫu thực phẩm, nước, độc chất thực phẩm, môi trường, bao bì thực phẩm, ...

Hệ thống máy sắc ký khí: để phân tích các loại thuốc bảo vệ thực vật, độc tố tự nhiên hay tổng hợp (DHA, 3-MCPD, Melamine, DEHP, ...), các chất phụ gia thực phẩm, các hợp chất hữu cơ khác, ... trên các mẫu thực phẩm, độc chất thực phẩm, môi trường, nước.

Hệ thống máy sắc ký lỏng hiệu năng cao: phân tích các chất phụ gia, chất ngọt tổng hợp, chất bảo quản, kháng sinh, các độc tố, các chất tăng trưởng, Vitamin, ... trên các mẫu thực phẩm, độc chất thực phẩm, môi trường. Thực hiện tại Labo HPLC trung tâm KNATTP KV phía Nam.

Labo Lý hóa thực phẩm: Thực hiện phân tích các chỉ tiêu như: Đạm, đường, béo, ... và các chỉ tiêu lý hóa cơ bản khác.

Labo Vi sinh thực phẩm

Thực hiện xét nghiệm: định tính và định lượng các vi sinh vật chủ điểm vệ sinh và vi sinh vật gây bệnh có trong các loại thực phẩm; phát hiện thực phẩm biến đổi gen (GMO).

Phòng vi sinh thực phẩm

Phòng vi nấm phực phẩm

Hệ thống Elisa

Máy Realtime – PCR

Hệ thống phân tích GMO

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 10 Tháng 5 2019 14:45

Khoa Xét nghiệm

Email In PDF.

Thực hiện các hợp đồng lấy mẫu phân tích chất lượng nước (nước sinh hoạt, ăn uống, nước thải…), vi sinh không khí tại các nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện… Phối hợp khoa Sức Khỏe Môi Trường tư vấn hỗ trợ các đơn vị cá nhân trong việc cung cấp và sử dụng nước đạt theo yêu cầu chất lượng của BộY tế.

Thực hiện các chỉ tiêu xét nghiệm hơi khí độc, các yếu tố vật lý phục vụ cho công tác kiểm tra môi trường lao động.

Phối hợp với Khoa Sức khỏe Lao động bệnh nghề nghiệp thực hiện công tác phân tích các chỉ tiêu

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 10 Tháng 5 2019 14:45

Social Determinants Network