Ngày an toàn thực phẩm thế giới 2021: Thực phẩm an toàn hôm nay cho một ngày mai khỏe mạnh

In

Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới (ATTPTG) được tổ chức vào ngày 07 tháng 6 năm 2021 nhằm thu hút sự chú ý và truyền cảm hứng cho hành động giúp ngăn ngừa, phát hiện và quản lý các nguy cơ từ thực phẩm, góp phần cho an ninh lương thực, sức khỏe con người, thịnh vượng kinh tế, nông nghiệp, tiếp cận thị trường, du lịch và phát triển bền vững.

World Food Safety Day 2021 - Safe food now for a healthy tomorrow

Chủ đề năm nay, “Thực phẩm an toàn hôm nay cho một ngày mai khỏe mạnh”, nhấn mạnh rằng sản xuất và tiêu thụ thực phẩm an toàn mang lại lợi ích trước mắt và lâu dài cho con người, hành tinh và nền kinh tế. Nhận thức được mối liên hệ mang tính hệ thống giữa sức khỏe con người, động vật, thực vật, môi trường và nền kinh tế sẽ giúp chúng ta đáp ứng được nhu cầu của tương lai.

Nhận thức được gánh nặng toàn cầu của bệnh truyền qua thực phẩm, ảnh hưởng đến từng cá nhân ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em dưới 5 tuổi và những người sống ở các nước có thu nhập thấp, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tuyên bố vào năm 2018 rằng ngày 07 tháng 6 hàng năm sẽ là Ngày ATTPTG. Năm 2020, Đại hội đồng Y tế Thế giới tiếp tục thông qua một quyết định về việc tăng cường nỗ lực về an toàn thực phẩm để giảm gánh nặng của bệnh truyền qua thực phẩm. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) cùng nhau tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuân thủ Ngày ATTPTG, phối hợp với các Quốc gia Thành viên và các tổ chức có liên quan khác.

An toàn thực phẩm là trách nhiệm chung giữa chính phủ, nhà sản xuất và người tiêu dùng. Mỗi người đều có một vai trò từ nông trại đến bàn ăn để đảm bảo thực phẩm chúng ta tiêu thụ là an toàn và lành mạnh. Thông qua Ngày ATTPTG, WHO làm việc để đưa an toàn thực phẩm vào chương trình nghị sự cộng đồng và làm giảm gánh nặng bệnh truyền qua thực phẩm toàn cầu. An toàn thực phẩm là công việc của tất cả mọi người.

Kêu gọi hành động

1 – Đảm bảo an toàn thực phẩm – Chính phủ phải đảm bảo thực phẩm an toàn và bổ dưỡng cho tất cả mọi người;

2 – Phát triển thực phẩm an toàn – Nhà sản xuất nông nghiệp và thực phẩm cần áp dụng thực hành sản xuất tốt;

3 – Giữ thực phẩm an toàn – Người điều hành doanh nghiệp phải đảm bảo thực phẩm an toàn;

4 – Biết thế nào là an toàn – Người tiêu dùng cần tìm hiểu về thực phẩm an toàn và lành mạnh;

5 – Chung sức vì an toàn thực phẩm – Làm việc cùng nhau vì thực phẩm an toàn và sức khỏe tốt.

An toàn thực phẩm cứu sống con người. Nó không chỉ là một thành phần quan trọng đối với an ninh lương thực mà còn đóng một vai trò quan trọng để giảm thiểu bệnh truyền qua thực phẩm. Mỗi năm, 600 triệu người mắc bệnh do khoảng 200 loại bệnh truyền qua thực phẩm khác nhau gây ra. Gánh nặng bệnh tật như vậy đổ dồn nhiều nhất lên những người nghèo và người trẻ tuổi. Ngoài ra, bệnh truyền qua thực phẩm gây ra 420.000 ca tử vong có thể phòng ngừa hàng năm.

Ngày ATTPTG là một cách quan trọng để:

Tài liệu tham khảo:

https://www.who.int/news-room/campaigns/world-food-safety-day/2021

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/world-food-safety-day/en/