Tập huấn quản lý lồng ghép về tăng huyết áp, đái tháo đường cho cán bộ tại các trạm y tế thuộc quận 8, TP.Hồ Chí Minh

In

Trong khuôn khổ Dự án “Chuyển đổi đáp ứng với bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam” tại 3 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Khánh Hòa, Hồ Chí Minh; tổ chức PATH phối hợp với Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế đã xây dựng và hướng dẫn triển khai “Mô hình quản lý THA và ĐTĐ dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2020 – 2022.

ThS. Bùi Văn Trường, đại diện Tổ chức PATH tại Việt Nam giới thiệu mô hình quản lý bệnh THA và ĐTĐ dựa vào cộng đồng

Đây là mô hình được phát triển dựa trên những kinh nghiệm đã triển khai thí điểm tại Việt Nam trước đây về quản lý và chăm sóc bệnh không lây nhiễm dựa vào mạng lưới sẵn có tại tuyến y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, giúp mang dịch vụ về bệnh không lây nhiễm gần hơn với người dân và cộng đồng, qua đó nâng cao năng lực và vai trò trách nhiệm của tuyến y tế cơ sở và có thể triển khai hiệu quả công tác dự phòng, phát hiện, chẩn đoán, điều trị, quản lý và chăm sóc liên tục người mắc tăng huyết áp (THA), đái tháo đường (ĐTĐ).

Trong tháng 10 năm 2020, cùng với sự tham gia hỗ trợ từ phía Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Viện Y tế Công cộng TP. Hồ Chí Minh (Viện YTCC) đã tổ chức hai lớp tập huấn cho Trung tâm Y tế (TTYT) và tất cả các Trạm Y tế (TYT) tại Quận 8 nhằm nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến cơ sở triển khai có hiệu quả hoạt động quản lý bệnh không lây nhiễm với nội dung:

Dự phòng, phát hiện, chăm sóc hỗ trợ và quản lý thông tin bệnh THA và ĐTĐ dành cho cán bộ phụ trách bệnh không lây nhiễm.

Chẩn đoán, điều trị và quản lý lồng ghép THA và ĐTĐ dành cho cán bộ lâm sàng tại TYT xã.

Tham dự lớp tập huấn có đại diện từ Cục Y tế dự phòng,  đại diện của Tổ chức PATH tại Việt Nam, các giảng viên của Viện YTCC và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Lớp tập huấn áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực và chủ động, lấy người học làm trung tâm, đã cung cấp, trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản, cần thiết để có thể thực hiện các hoạt tập huấn về dự phòng, phát hiện, chẩn đoán, điều trị, quản lý thông tin, quản lý lồng ghép THA, ĐTĐ cho cán bộ phụ trách và cán bộ lâm sàng tại TYT.

Nội dung tập huấn tập trung chủ yếu vào các vấn đề về chính như sau:

Lớp tập huấn này nằm trong chuỗi tập huấn cho các thành phần tham gia cung cấp dịch vụ trong mô hình, đóng một vai trò quan trọng vì đây là những cán bộ thực hiện công tác quản lý, điều hành, giám sát hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ cộng tác viên tham gia hoạt động của mô hình tại địa phương