Lễ khai giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho cán bộ lãnh đạo quản lý ngành y tế (tại phía Nam)

In

Ngày 20/7/2020, tại Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế tổ chức khai giảng khóa 11 lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đương nhiệm, cán bộ thuộc diện quy hoạch chức danh lãnh đạo các Sở Y tế, các Bệnh viện, các đơn vị y tế dự phòng/CDC tại phía Nam.

Đến tham dự buổi Lễ, có sự hiện diện của GS.TS Trần Văn Thuấn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng - Thứ trưởng Bộ Y tế, các đồng chí Lãnh đạo các Vụ, Cục, Viện, Văn phòng Bộ Y tế, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế và Lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

Phát biểu khai giảng, PGS.TS Đặng Văn Chính - Viện trưởng Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định đây là khóa học quan trọng mang nhiều tâm huyết và kỳ vọng của Lãnh đạo Bộ Y tế cũng như của toàn ngành. Nhận thức được tầm quan trọng đó, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Viện cam kết chất lượng đào tạo của khóa học, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với mong muốn khóa học đạt được kết quả tối ưu như kỳ vọng của Lãnh đạo Bộ Y tế nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành Y tế.

Tại buổi Lễ, BS.CKII Lê Quang Trung - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai - Đại diện cơ sở thực địa đã cam kết hỗ trợ đắc lực về điều kiện thực tập của các học viên tại địa phương, góp phần cho khóa học được thành công như mong đợi của Lãnh đạo Bộ Y tế.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, GS.TS Trần Văn Thuấn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý là một trong những nhiệm vụ ưu tiên, giúp cho ngành Y tế đổi mới một cách toàn diện, trong hơn 2 năm qua, lãnh đạo Bộ Y tế đã trực tiếp chỉ đạo các Vụ, Cục của Bộ Y tế, với đầu mối là Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp cùng Trường Đại học Y tế công cộng và cán bộ quản lý trong và ngoài ngành, kết hợp với sự hỗ trợ của chuyên gia của Trường Đại học Y tế công cộng Rennes nước Cộng hòa Pháp, đã tiến hành xây dựng chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành Y tế một cách bài bản và hệ thống.

Việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho cán bộ lãnh đạo quản lý Ngành Y tế là nhiệm vụ cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành Y tế, thực hiện tốt chủ trương đổi mới hệ thống y tế theo tinh thần nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết số 20 và 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong đó có đổi mới về thể chế, bộ máy tổ chức, phương thức quản lý, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành.

Đồng thời, với việc triển khai các khóa đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành Y tế, Bộ Y tế thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ

GS.TS Trần Văn Thuấn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

GS.TS Trần Văn Thuấn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng Thứ trưởng Bộ Y tế chụp ảnh lưu niệm với các học viên lớp Sở

GS.TS Trần Văn Thuấn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng Thứ trưởng Bộ Y tế chụp ảnh lưu niệm với các học viên lớp CDC

GS.TS Trần Văn Thuấn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng Thứ trưởng Bộ Y tế chụp ảnh lưu niệm với các học viên lớp Bệnh viện