Bạn đang ở : Trang chủ Đào tạo liên tục
Viện Y tế công cộng thường xuyên mở các lớp:
1- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng II và hạng III)
2- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng (hạng II và hạng III)
3- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng (hạng II và hạng III)
4- Quản lý cấp phòng
5- Quản lý bệnh viện
6- Quản lý chất lượng bệnh viện
7- Quản lý chất thải y tế
8- Quan trắc môi trường lao động
9- Chuyên môn về y tế lao động
10- An toàn, vệ sinh lao động (nhóm I, IV, V, VI)
11- Sơ cứu cấp cứu
12- Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm
13- Các lớp kỹ thuật kiểm nghiệm  vi sinh và lý hóa thực phẩm
14- Các lớp kỹ thuật kiểm nghiệm nhanh vi sinh và lý hóa trong thực phẩm
15- Phương pháp nghiên cứu khoa học
16- Phân tích số liệu bằng phần mềm Stata
Ngoài các lớp thường xuyên đào tạo tại Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Y tế phía Nam có kế hoạch mở lớp theo yêu cầu của từng đơn vị. Để biết thêm chi tiết, Quý đơn vị có thể liên hệ về Trung tâm theo số điện thoại: 028 38596156 (Ext 226 và 435)./.
-----------------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO CHIÊU SINH NĂM 2021
Hiển thị # 
1 Chiêu sinh bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ chính ( hạng 2) 60
2 Thông báo chiêu sinh lớp bồ dưỡng chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng hạng 2 200
3 Thông báo lớp quan trắc môi trường lao động 190
4 Chiêu sinh lớp lấy mẫu thực phẩm tháng 5/2021 149
5 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tháng 5/2021 275
6 Chiêu sinh lớp huân luyện An toàn lao động tháng 5/2021 142
7 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng năm 2021 203
8 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành y tế ( hình thức online) 486
9 Chiêu sinh về quan trắc môi trường (điều chỉnh) 309
10 Chiêu sinh huấn luyện chuyên môn về y tế lao động và an toàn lao động 291
11 Chiêu sinh lớp Quản lý bệnh viện Quí 1/2021 ( điều chỉnh) 1124
12 Thông báo lớp quan trắc môi trường lao động 531
13 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành y tế 795
14 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 9 608
15 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện 616
16 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ chính (hạng II) 525
17 Thông báo chiêu sinh lớp y tế lao động 592
18 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động 460
19 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện quí II năm 2020 1160
20 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 4 2020 564
21 Thông báo chiêu sinh lớp Y tế lao động 618
22 Thông báo về lớp Quan trắc môi trường lao động -tháng 3 469
23 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện quí I năm 2020 529
24 Chiêu sinh lớp độc chất học môi trường ( tháng 12/2019) 1229
25 Chiêu sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ hạng II, hàng III 745
26 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 11/2019 556
27 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động - dự kiến 11/2019 568
28 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hàng III) 741
29 Chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ y học dự phòng chính ( hạng II) 535
30 Chiêu sinh lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 và nhóm 5 610
31 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 9 2019 804
32 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sỹ chính (hạng II) 1538
33 Chiêu sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viện tháng 8 2019 1585
34 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 8 2019 1716
35 Chiêu sinh lớp chuyên môn về y tế lao động và an toàn lao động - Kg dự kiến tháng 7/2019 737
36 Chiêu sinh lớp kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh kiểm tra ATTP tháng 6/2019 780
37 Kế hoạch chiêu sinh các lớp Xét nghiệm năm 2019 865
38 Thông báo chiêu sinh quan trắc môi trường lao động tháng 5/2019 712
39 Chiêu sinh các lớp xét nghiệm quí 2 năm 2019 754
40 Thông báo chiêu sinh an toàn lao động - nhóm1 và nhóm 5 711
41 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 5/2019 920