Bạn đang ở : Trang chủ Đào tạo liên tục
Viện Y tế công cộng thường xuyên mở các lớp:
1- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng II và hạng III)
2- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng (hạng II và hạng III)
3- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng (hạng II và hạng III)
4- Quản lý cấp phòng
5- Quản lý bệnh viện
6- Quản lý chất lượng bệnh viện
7- Quản lý chất thải y tế
8- Quan trắc môi trường lao động
9- Chuyên môn về y tế lao động
10- An toàn, vệ sinh lao động (nhóm I, IV, V, VI)
11- Sơ cứu cấp cứu
12- Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm
13- Các lớp kỹ thuật kiểm nghiệm  vi sinh và lý hóa thực phẩm
14- Các lớp kỹ thuật kiểm nghiệm nhanh vi sinh và lý hóa trong thực phẩm
15- Phương pháp nghiên cứu khoa học
16- Phân tích số liệu bằng phần mềm Stata
Ngoài các lớp thường xuyên đào tạo tại Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Y tế phía Nam có kế hoạch mở lớp theo yêu cầu của từng đơn vị. Để biết thêm chi tiết, Quý đơn vị có thể liên hệ về Trung tâm theo số điện thoại: 028 38596156 (Ext 226 và 435)./.
-----------------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO CHIÊU SINH NĂM 2022
Hiển thị # 
1 Chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động 174
2 Chiêu sinh lớp chuyên môn về Y tế lao động 204
3 Thông báo chiêu sinh lớp QLBV 44
4 Thông báo chiêu sinh lớp QL bệnh viện 118
5 Thông báo chiêu sinh về Y tế lao động 110
6 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động 91
7 Lớp chuyên môn về y tế lao động 163
8 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện 105
9 Chiêu sinh lớp quản lý lãnh đạo cấp phòng 88
10 Chiêu sinh lớp chức danh nghề nghiệp bác sỹ hạng 2 102
11 Chiêu sinh lớp y tế lao động 113
12 Thông báo chiêu sinh lớp Quan trắc môi trường lao động 178
13 Chiêu sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng 329
14 Chiêu sinh lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sỹ hạng 2 tháng 1/2022 333
15 Chiêu sinh lớp Quản lý bệnh viện tháng 2/2022 473
16 Thông báo chiêu sinh lớp lãnh đạo quản lý cấp phòng tháng 9/2021 501
17 Thông báo lớp quản lý cấp phòng 380
18 Chiêu sinh bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ chính ( hạng 2) 350
19 Thông báo chiêu sinh lớp bồ dưỡng chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng hạng 2 465
20 Thông báo lớp quan trắc môi trường lao động 498
21 Chiêu sinh lớp lấy mẫu thực phẩm tháng 5/2021 391
22 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tháng 5/2021 512
23 Chiêu sinh lớp huân luyện An toàn lao động tháng 5/2021 392
24 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng năm 2021 444
25 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành y tế ( hình thức online) 719
26 Chiêu sinh về quan trắc môi trường (điều chỉnh) 516
27 Chiêu sinh huấn luyện chuyên môn về y tế lao động và an toàn lao động 577
28 Chiêu sinh lớp Quản lý bệnh viện Quí 1/2021 ( điều chỉnh) 1542
29 Thông báo lớp quan trắc môi trường lao động 871
30 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành y tế 985
31 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 9 793
32 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện 811
33 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ chính (hạng II) 690
34 Thông báo chiêu sinh lớp y tế lao động 822
35 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động 641
36 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện quí II năm 2020 1389
37 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 4 2020 710
38 Thông báo chiêu sinh lớp Y tế lao động 790
39 Thông báo về lớp Quan trắc môi trường lao động -tháng 3 635
40 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện quí I năm 2020 677
41 Chiêu sinh lớp độc chất học môi trường ( tháng 12/2019) 1387
42 Chiêu sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ hạng II, hàng III 930
43 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 11/2019 706
44 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động - dự kiến 11/2019 730
45 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hàng III) 938
46 Chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ y học dự phòng chính ( hạng II) 701
47 Chiêu sinh lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 và nhóm 5 759
48 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 9 2019 962
49 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sỹ chính (hạng II) 1722
50 Chiêu sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viện tháng 8 2019 1823
51 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 8 2019 1953
52 Chiêu sinh lớp chuyên môn về y tế lao động và an toàn lao động - Kg dự kiến tháng 7/2019 894
53 Chiêu sinh lớp kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh kiểm tra ATTP tháng 6/2019 929
54 Kế hoạch chiêu sinh các lớp Xét nghiệm năm 2019 1035
55 Thông báo chiêu sinh quan trắc môi trường lao động tháng 5/2019 860
56 Chiêu sinh các lớp xét nghiệm quí 2 năm 2019 908
57 Thông báo chiêu sinh an toàn lao động - nhóm1 và nhóm 5 864
58 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 5/2019 1071

Social Determinants Network

Liên hệ

VIỆN Y TẾ CÔNG CỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

--------------------------------------

Địa chỉ:159 Hưng phú, Phường 8, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 38559503 - Fax: 84-08-38563164
Email: vien
ytcc@iph.org.vn

Hỗ trợ trực tuyến


Mr.Huy