Bạn đang ở : Trang chủ Đào tạo liên tục
Viện Y tế công cộng thường xuyên mở các lớp:
1- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng II và hạng III)
2- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng (hạng II và hạng III)
3- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng (hạng II và hạng III)
4- Quản lý cấp phòng
5- Quản lý bệnh viện
6- Quản lý chất lượng bệnh viện
7- Quản lý chất thải y tế
8- Quan trắc môi trường lao động
9- Chuyên môn về y tế lao động
10- An toàn, vệ sinh lao động (nhóm I, IV, V, VI)
11- Sơ cứu cấp cứu
12- Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm
13- Các lớp kỹ thuật kiểm nghiệm  vi sinh và lý hóa thực phẩm
14- Các lớp kỹ thuật kiểm nghiệm nhanh vi sinh và lý hóa trong thực phẩm
15- Phương pháp nghiên cứu khoa học
16- Phân tích số liệu bằng phần mềm Stata
Ngoài các lớp thường xuyên đào tạo tại Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Y tế phía Nam có kế hoạch mở lớp theo yêu cầu của từng đơn vị. Để biết thêm chi tiết, Quý đơn vị có thể liên hệ về Trung tâm theo số điện thoại: 028 38596156 (Ext 226 và 435)./.
-----------------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO CHIÊU SINH NĂM 2021
Hiển thị # 
1 Thông báo chiêu sinh lớp lãnh đạo quản lý cấp phòng tháng 9/2021 211
2 Thông báo lớp quản lý cấp phòng 158
3 Chiêu sinh bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ chính ( hạng 2) 161
4 Thông báo chiêu sinh lớp bồ dưỡng chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng hạng 2 269
5 Thông báo lớp quan trắc môi trường lao động 250
6 Chiêu sinh lớp lấy mẫu thực phẩm tháng 5/2021 192
7 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tháng 5/2021 342
8 Chiêu sinh lớp huân luyện An toàn lao động tháng 5/2021 195
9 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng năm 2021 266
10 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành y tế ( hình thức online) 542
11 Chiêu sinh về quan trắc môi trường (điều chỉnh) 351
12 Chiêu sinh huấn luyện chuyên môn về y tế lao động và an toàn lao động 358
13 Chiêu sinh lớp Quản lý bệnh viện Quí 1/2021 ( điều chỉnh) 1248
14 Thông báo lớp quan trắc môi trường lao động 585
15 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành y tế 843
16 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 9 658
17 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện 659
18 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ chính (hạng II) 558
19 Thông báo chiêu sinh lớp y tế lao động 641
20 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động 496
21 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện quí II năm 2020 1218
22 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 4 2020 593
23 Thông báo chiêu sinh lớp Y tế lao động 648
24 Thông báo về lớp Quan trắc môi trường lao động -tháng 3 500
25 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện quí I năm 2020 559
26 Chiêu sinh lớp độc chất học môi trường ( tháng 12/2019) 1258
27 Chiêu sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ hạng II, hàng III 790
28 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 11/2019 588
29 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động - dự kiến 11/2019 604
30 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hàng III) 796
31 Chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ y học dự phòng chính ( hạng II) 571
32 Chiêu sinh lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 và nhóm 5 641
33 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 9 2019 838
34 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sỹ chính (hạng II) 1592
35 Chiêu sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viện tháng 8 2019 1682
36 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 8 2019 1798
37 Chiêu sinh lớp chuyên môn về y tế lao động và an toàn lao động - Kg dự kiến tháng 7/2019 767
38 Chiêu sinh lớp kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh kiểm tra ATTP tháng 6/2019 811
39 Kế hoạch chiêu sinh các lớp Xét nghiệm năm 2019 903
40 Thông báo chiêu sinh quan trắc môi trường lao động tháng 5/2019 745
41 Chiêu sinh các lớp xét nghiệm quí 2 năm 2019 785
42 Thông báo chiêu sinh an toàn lao động - nhóm1 và nhóm 5 742
43 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 5/2019 955

Liên hệ

VIỆN Y TẾ CÔNG CỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

--------------------------------------

Địa chỉ:159 Hưng phú, Phường 8, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 38559503 - Fax: 84-08-38563164
Email: vien
ytcc@iph.org.vn

Hỗ trợ trực tuyến


Mr.Huy