Bạn đang ở : Trang chủ Đào tạo liên tục
Viện Y tế công cộng thường xuyên mở các lớp:
1- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng II và hạng III)
2- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng (hạng II và hạng III)
3- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng (hạng II và hạng III)
4- Quản lý cấp phòng
5- Quản lý bệnh viện
6- Quản lý chất lượng bệnh viện
7- Quản lý chất thải y tế
8- Quan trắc môi trường lao động
9- Chuyên môn về y tế lao động
10- An toàn, vệ sinh lao động (nhóm I, IV, V, VI)
11- Sơ cứu cấp cứu
12- Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm
13- Các lớp kỹ thuật kiểm nghiệm  vi sinh và lý hóa thực phẩm
14- Các lớp kỹ thuật kiểm nghiệm nhanh vi sinh và lý hóa trong thực phẩm
15- Phương pháp nghiên cứu khoa học
16- Phân tích số liệu bằng phần mềm Stata
Ngoài các lớp thường xuyên đào tạo tại Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Y tế phía Nam có kế hoạch mở lớp theo yêu cầu của từng đơn vị. Để biết thêm chi tiết, Quý đơn vị có thể liên hệ về Trung tâm theo số điện thoại: 028 38596156 (Ext 226 và 435)./.
-----------------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO CHIÊU SINH NĂM 2021
Hiển thị # 
1 Chiêu sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng 78
2 Chiêu sinh lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sỹ hạng 2 tháng 1/2022 113
3 Chiêu sinh lớp Quản lý bệnh viện tháng 2/2022 138
4 Thông báo chiêu sinh lớp lãnh đạo quản lý cấp phòng tháng 9/2021 409
5 Thông báo lớp quản lý cấp phòng 279
6 Chiêu sinh bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ chính ( hạng 2) 260
7 Thông báo chiêu sinh lớp bồ dưỡng chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng hạng 2 344
8 Thông báo lớp quan trắc môi trường lao động 359
9 Chiêu sinh lớp lấy mẫu thực phẩm tháng 5/2021 278
10 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tháng 5/2021 408
11 Chiêu sinh lớp huân luyện An toàn lao động tháng 5/2021 282
12 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng năm 2021 355
13 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành y tế ( hình thức online) 607
14 Chiêu sinh về quan trắc môi trường (điều chỉnh) 414
15 Chiêu sinh huấn luyện chuyên môn về y tế lao động và an toàn lao động 439
16 Chiêu sinh lớp Quản lý bệnh viện Quí 1/2021 ( điều chỉnh) 1400
17 Thông báo lớp quan trắc môi trường lao động 693
18 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành y tế 898
19 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 9 714
20 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện 716
21 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ chính (hạng II) 609
22 Thông báo chiêu sinh lớp y tế lao động 706
23 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động 547
24 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện quí II năm 2020 1287
25 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 4 2020 635
26 Thông báo chiêu sinh lớp Y tế lao động 700
27 Thông báo về lớp Quan trắc môi trường lao động -tháng 3 550
28 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện quí I năm 2020 600
29 Chiêu sinh lớp độc chất học môi trường ( tháng 12/2019) 1304
30 Chiêu sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ hạng II, hàng III 843
31 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 11/2019 632
32 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động - dự kiến 11/2019 660
33 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hàng III) 857
34 Chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ y học dự phòng chính ( hạng II) 618
35 Chiêu sinh lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 và nhóm 5 682
36 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 9 2019 884
37 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sỹ chính (hạng II) 1648
38 Chiêu sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viện tháng 8 2019 1737
39 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 8 2019 1854
40 Chiêu sinh lớp chuyên môn về y tế lao động và an toàn lao động - Kg dự kiến tháng 7/2019 806
41 Chiêu sinh lớp kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh kiểm tra ATTP tháng 6/2019 854
42 Kế hoạch chiêu sinh các lớp Xét nghiệm năm 2019 946
43 Thông báo chiêu sinh quan trắc môi trường lao động tháng 5/2019 787
44 Chiêu sinh các lớp xét nghiệm quí 2 năm 2019 830
45 Thông báo chiêu sinh an toàn lao động - nhóm1 và nhóm 5 785
46 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 5/2019 997

Liên hệ

VIỆN Y TẾ CÔNG CỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

--------------------------------------

Địa chỉ:159 Hưng phú, Phường 8, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 38559503 - Fax: 84-08-38563164
Email: vien
ytcc@iph.org.vn

Hỗ trợ trực tuyến


Mr.Huy