Bạn đang ở : Trang chủ Thực hành cộng đồng Cỡ mẫu cho điều tra nghiên cứu sức khỏe cộng đồng

Cỡ mẫu cho điều tra nghiên cứu sức khỏe cộng đồng

Email In PDF.

Bài giảng thực hành cộng đồng

 

Social Determinants Network

Liên hệ

VIỆN Y TẾ CÔNG CỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

--------------------------------------

Địa chỉ:159 Hưng phú, Phường 8, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 38559503 - Fax: 84-08-38563164
Email: vien
ytcc@iph.org.vn

Hỗ trợ trực tuyến


Mr.Huy