Lớp tập huấn ô nhiễm không khí và các ảnh hưởng đến sức khỏe

In

Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khóa tập huấn về ô nhiễm không khí và các ảnh hưởng đến sức khỏe cho các cán bộ truyền thông trong ngành y tế và cơ quan truyền thông đại chúng tại TP. Cần Thơ vào ngày 08 tháng 11 năm 2019. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu về ảnh hưởng sức khỏe do ô nhiễm không khí và nâng cao nhận thức của cộng đồng về ô nhiễm không khí tại thành phố Cần Thơ”, được tài trợ bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam. Hoạt động này cũng góp phần giúp Cần Thơ triển khai Kế hoạch Hành động Không khí sạch thành phố Cần Thơ đến năm 2025.

https://www.youtube.com/watch?v=KhIKOsjpZxs