Bạn đang ở : Trang chủ Sách chuyên ngành

Sách chuyên ngành

Thông tin sách chuyên ngành hiện có tại thư viện

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Quản lý bệnh viện Thư viện 4480
2 Xã hội học Thư viện 2946
3 Dược phẩm, chẩn đoán & điều trị Thư viện 3217
4 Xác suất thống kê và thống kê y học Thư viện 6204
5 Sức khỏe cộng đồng Thư viện 3610
6 Dịch tễ học Thư viện 4219

Social Determinants Network

Liên hệ

VIỆN Y TẾ CÔNG CỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

--------------------------------------

Địa chỉ:159 Hưng phú, Phường 8, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 38559503 - Fax: 84-08-38563164
Email: vien
ytcc@iph.org.vn

Hỗ trợ trực tuyến


Mr.Huy