Bạn đang ở : Trang chủ Dân số học & sức khỏe quần thể người

Dân số học & Sức khỏe quần thể người

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 DEMOGRAPHY (DÂN SỐ HỌC) DR. RIZWAN SAEED 5410
2 SỨC KHỎE PHỤ NỮ TOÀN CẦU (Women’s Health) 3187
3 The Impact of Demographics on Public Health 2960
4 Sức Khỏe Toàn Cầu và Giới Tính (Global Health and Gender) 3076
5 Human Population Growth Administrator 2828
6 Life Tables Marie Diener-West, PhD & Sukon Kanchanaraksa, PhD 2759
7 Global Health Risks: Selected figures and tables WHO 2556
8 Global Burden of Disease Cathy Hoelzer, MPH, PA-C 2857
9 DEMOGRAPHY AND DEVELOPMENT 2803
10 Ratio, Rate, and Probability Stan Becker, PhD 2812
11 Sources of Demographic Data Stan Becker, PhD 2765
12 TÍNH ĐỘNG Ở QUẦN THỂ NGƯỜI (HUMAN POPULATION DYNAMICS) 2795
13 Dân số trong dịch tễ học (Demography in epidemiology) FETP India 2854
14 QUẦN THỂ & DÂN SỐ HỌC (POPULATION AND DEMOGRAPHY) 3151