Bạn đang ở : Trang chủ Dân số học & sức khỏe quần thể người

Dân số học & Sức khỏe quần thể người

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 DEMOGRAPHY (DÂN SỐ HỌC) DR. RIZWAN SAEED 5463
2 SỨC KHỎE PHỤ NỮ TOÀN CẦU (Women’s Health) 3254
3 The Impact of Demographics on Public Health 2991
4 Sức Khỏe Toàn Cầu và Giới Tính (Global Health and Gender) 3135
5 Human Population Growth Administrator 2881
6 Life Tables Marie Diener-West, PhD & Sukon Kanchanaraksa, PhD 2818
7 Global Health Risks: Selected figures and tables WHO 2587
8 Global Burden of Disease Cathy Hoelzer, MPH, PA-C 2918
9 DEMOGRAPHY AND DEVELOPMENT 2858
10 Ratio, Rate, and Probability Stan Becker, PhD 2871
11 Sources of Demographic Data Stan Becker, PhD 2826
12 TÍNH ĐỘNG Ở QUẦN THỂ NGƯỜI (HUMAN POPULATION DYNAMICS) 2838
13 Dân số trong dịch tễ học (Demography in epidemiology) FETP India 2888
14 QUẦN THỂ & DÂN SỐ HỌC (POPULATION AND DEMOGRAPHY) 3231

Liên hệ

VIỆN Y TẾ CÔNG CỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

--------------------------------------

Địa chỉ:159 Hưng phú, Phường 8, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 38559503 - Fax: 84-08-38563164
Email: vien
ytcc@iph.org.vn

Hỗ trợ trực tuyến


Mr.Huy