Bạn đang ở : Trang chủ Bệnh truyền nhiễm

Bệnh truyền nhiễm

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm và cách phòng chống

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 BỆNH SỐT MÒ (Febris Orientalis) Administrator 26111
2 BỆNH SỐT ĐĂNG GƠ, SỐT XUẤT HUYẾT ĐĂNG GƠ (Febris Dengue, Febris Dengue haemorrhagia) Administrator 10659
3 BỆNH SÁN LÁ RUỘT (Fasciolopsiasis) Administrator 9721
4 BỆNH SÁN LÁ PHỔI (Paragonimiasis) Administrator 11724
5 BỆNH SÁN LÁ GAN (Bệnh sán lá gan nhỏ: Clonorchiasis) Administrator 55714
6 BỆNH SÁN DÂY (Taeniasis) Administrator 28142
7 BỆNH QUAI BỊ (Parotitis) Administrator 32002
8 BỆNH PHONG (Lepra) Administrator 20762
9 BỆNH NÔ-CA-ĐI-A (Nocardiosis) Administrator 5385
10 BỆNH MẮT HỘT (Trachoma) Administrator 7434
11 BỆNH LỴ TRỰC TRÙNG (Dysenteria) Administrator 38302
12 BỆNH LỴ A-MÍP (Amoebiasis) Administrator 17927
13 BỆNH LIÊN CẦU LỢN (Streptococcosis suis hominis) Administrator 26593
14 BỆNH LẬU (Gonorrhoea) Administrator 26817
15 BỆNH LAO PHỔI (Tuberculosis) Administrator 196976
16 BỆNH HO GÀ (Pertussis) Administrator 20541
17 BỆNH DO VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) (Acquis immunideficientis syndromi) Administrator 34258
18 BỆNH DO VI RÚT HÉC-PÉC (Maladus Herpesviruso) Administrator 11553
19 BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO VI RÚT HANTAN (Febris haemorrhagia Hantaviruso) Administrator 9307
20 BỆNH GIUN MÓC/GIUN MỎ (Ancylostomiasis/necatoriasis) Administrator 46986
21 BỆNH GIUN LƯƠN (Strongyloidiasis) Administrator 43167
22 BỆNH GIUN KIM Administrator 66316
23 BỆNH GIANG MAI (Syphilis) Administrator 17128
24 BỆNH ĐẬU MÙA (Variola) Administrator 25806
25 BỆNH DỊCH HẠCH (Pestis) Administrator 25783
26 BỆNH DẠI (Rabies) Administrator 36308
27 BỆNH CÚM A/H5N1 (Influenza A/H5N1) NIHE 23390
28 BỆNH CÚM (Influenza) Administrator 38412
29 BỆNH DO CỜ - LA - MY - ĐI - A (Chlamydiasis trachomatis infection of the adult) Administrator 5735
30 BỆNH VIÊM HỌNG, VIÊM MIỆNG, VIÊM TIM DO VI RÚT CỐC-XÁC-KI (Maladus Coxsackieviruso) Administrator 5230

Trang 1 trong tổng số 2