Bạn đang ở : Trang chủ Bệnh truyền nhiễm

Bệnh truyền nhiễm

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm và cách phòng chống

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 BỆNH SỐT MÒ (Febris Orientalis) Administrator 26606
2 BỆNH SỐT ĐĂNG GƠ, SỐT XUẤT HUYẾT ĐĂNG GƠ (Febris Dengue, Febris Dengue haemorrhagia) Administrator 10916
3 BỆNH SÁN LÁ RUỘT (Fasciolopsiasis) Administrator 10217
4 BỆNH SÁN LÁ PHỔI (Paragonimiasis) Administrator 12075
5 BỆNH SÁN LÁ GAN (Bệnh sán lá gan nhỏ: Clonorchiasis) Administrator 56452
6 BỆNH SÁN DÂY (Taeniasis) Administrator 28543
7 BỆNH QUAI BỊ (Parotitis) Administrator 32450
8 BỆNH PHONG (Lepra) Administrator 21518
9 BỆNH NÔ-CA-ĐI-A (Nocardiosis) Administrator 5706
10 BỆNH MẮT HỘT (Trachoma) Administrator 8043
11 BỆNH LỴ TRỰC TRÙNG (Dysenteria) Administrator 38786
12 BỆNH LỴ A-MÍP (Amoebiasis) Administrator 18263
13 BỆNH LIÊN CẦU LỢN (Streptococcosis suis hominis) Administrator 27174
14 BỆNH LẬU (Gonorrhoea) Administrator 28081
15 BỆNH LAO PHỔI (Tuberculosis) Administrator 198692
16 BỆNH HO GÀ (Pertussis) Administrator 21131
17 BỆNH DO VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) (Acquis immunideficientis syndromi) Administrator 36016
18 BỆNH DO VI RÚT HÉC-PÉC (Maladus Herpesviruso) Administrator 12025
19 BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO VI RÚT HANTAN (Febris haemorrhagia Hantaviruso) Administrator 9521
20 BỆNH GIUN MÓC/GIUN MỎ (Ancylostomiasis/necatoriasis) Administrator 49588
21 BỆNH GIUN LƯƠN (Strongyloidiasis) Administrator 44089
22 BỆNH GIUN KIM Administrator 68937
23 BỆNH GIANG MAI (Syphilis) Administrator 17850
24 BỆNH ĐẬU MÙA (Variola) Administrator 26259
25 BỆNH DỊCH HẠCH (Pestis) Administrator 26088
26 BỆNH DẠI (Rabies) Administrator 37006
27 BỆNH CÚM A/H5N1 (Influenza A/H5N1) NIHE 23655
28 BỆNH CÚM (Influenza) Administrator 39169
29 BỆNH DO CỜ - LA - MY - ĐI - A (Chlamydiasis trachomatis infection of the adult) Administrator 5976
30 BỆNH VIÊM HỌNG, VIÊM MIỆNG, VIÊM TIM DO VI RÚT CỐC-XÁC-KI (Maladus Coxsackieviruso) Administrator 5459

Trang 1 trong tổng số 2

Social Determinants Network