Bạn đang ở : Trang chủ Đào tạo liên tục
Viện Y tế công cộng thường xuyên mở các lớp:
1- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng II và hạng III)
2- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng (hạng II và hạng III)
3- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng (hạng II và hạng III)
4- Quản lý cấp phòng
5- Quản lý bệnh viện
6- Quản lý chất lượng bệnh viện
7- Quản lý chất thải y tế
8- Quan trắc môi trường lao động
9- Chuyên môn về y tế lao động
10- An toàn, vệ sinh lao động (nhóm I, IV, V, VI)
11- Sơ cứu cấp cứu
12- Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm
13- Các lớp kỹ thuật kiểm nghiệm  vi sinh và lý hóa thực phẩm
14- Các lớp kỹ thuật kiểm nghiệm nhanh vi sinh và lý hóa trong thực phẩm
15- Phương pháp nghiên cứu khoa học
16- Phân tích số liệu bằng phần mềm Stata
Ngoài các lớp thường xuyên đào tạo tại Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Y tế phía Nam có kế hoạch mở lớp theo yêu cầu của từng đơn vị. Để biết thêm chi tiết, Quý đơn vị có thể liên hệ về Trung tâm theo số điện thoại: 028 38596156 (Ext 226 và 435)./.
-----------------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO CHIÊU SINH NĂM 2020
Hiển thị # 
1 Thông báo chiêu sinh lớp y tế lao động 44
2 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường y tế 33
3 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện quí II năm 2020 167
4 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 4 2020 285
5 Thông báo chiêu sinh lớp Y tế lao động 338
6 Thông báo về lớp Quan trắc môi trường lao động -tháng 3 282
7 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện quí I năm 2020 354
8 Chiêu sinh lớp độc chất học môi trường ( tháng 12/2019) 1013
9 Chiêu sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ hạng II, hàng III 497
10 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 11/2019 395
11 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động - dự kiến 11/2019 410
12 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hàng III) 497
13 Chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ y học dự phòng chính ( hạng II) 346
14 Chiêu sinh lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 và nhóm 5 390
15 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 9 2019 611
16 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sỹ chính (hạng II) 1119
17 Chiêu sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viện tháng 8 2019 1326
18 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 8 2019 1403
19 Chiêu sinh lớp chuyên môn về y tế lao động và an toàn lao động - Kg dự kiến tháng 7/2019 565
20 Chiêu sinh lớp kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh kiểm tra ATTP tháng 6/2019 571
21 Kế hoạch chiêu sinh các lớp Xét nghiệm năm 2019 657
22 Thông báo chiêu sinh quan trắc môi trường lao động tháng 5/2019 575
23 Chiêu sinh các lớp xét nghiệm quí 2 năm 2019 553
24 Thông báo chiêu sinh an toàn lao động - nhóm1 và nhóm 5 549
25 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 5/2019 775