Bạn đang ở : Trang chủ Đào tạo liên tục
Viện Y tế công cộng thường xuyên mở các lớp:
1- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng II và hạng III)
2- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng (hạng II và hạng III)
3- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng (hạng II và hạng III)
4- Quản lý cấp phòng
5- Quản lý bệnh viện
6- Quản lý chất lượng bệnh viện
7- Quản lý chất thải y tế
8- Quan trắc môi trường lao động
9- Chuyên môn về y tế lao động
10- An toàn, vệ sinh lao động (nhóm I, IV, V, VI)
11- Sơ cứu cấp cứu
12- Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm
13- Các lớp kỹ thuật kiểm nghiệm  vi sinh và lý hóa thực phẩm
14- Các lớp kỹ thuật kiểm nghiệm nhanh vi sinh và lý hóa trong thực phẩm
15- Phương pháp nghiên cứu khoa học
16- Phân tích số liệu bằng phần mềm Stata
Ngoài các lớp thường xuyên đào tạo tại Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Y tế phía Nam có kế hoạch mở lớp theo yêu cầu của từng đơn vị. Để biết thêm chi tiết, Quý đơn vị có thể liên hệ về Trung tâm theo số điện thoại: 028 38596156 (Ext 226 và 435)./.
-----------------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO CHIÊU SINH NĂM 2022
Hiển thị # 
1 Thông báo chiêu sinh lớp QL bệnh viện 24
2 Thông báo chiêu sinh về Y tế lao động 13
3 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động 8
4 Lớp chuyên môn về y tế lao động 92
5 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện 70
6 Chiêu sinh lớp quản lý lãnh đạo cấp phòng 50
7 Chiêu sinh lớp chức danh nghề nghiệp bác sỹ hạng 2 54
8 Chiêu sinh lớp y tế lao động 75
9 Thông báo chiêu sinh lớp Quan trắc môi trường lao động 140
10 Chiêu sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng 296
11 Chiêu sinh lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sỹ hạng 2 tháng 1/2022 298
12 Chiêu sinh lớp Quản lý bệnh viện tháng 2/2022 430
13 Thông báo chiêu sinh lớp lãnh đạo quản lý cấp phòng tháng 9/2021 470
14 Thông báo lớp quản lý cấp phòng 354
15 Chiêu sinh bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ chính ( hạng 2) 325
16 Thông báo chiêu sinh lớp bồ dưỡng chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng hạng 2 430
17 Thông báo lớp quan trắc môi trường lao động 472
18 Chiêu sinh lớp lấy mẫu thực phẩm tháng 5/2021 364
19 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tháng 5/2021 478
20 Chiêu sinh lớp huân luyện An toàn lao động tháng 5/2021 363
21 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng năm 2021 418
22 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành y tế ( hình thức online) 682
23 Chiêu sinh về quan trắc môi trường (điều chỉnh) 487
24 Chiêu sinh huấn luyện chuyên môn về y tế lao động và an toàn lao động 552
25 Chiêu sinh lớp Quản lý bệnh viện Quí 1/2021 ( điều chỉnh) 1509
26 Thông báo lớp quan trắc môi trường lao động 829
27 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành y tế 953
28 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 9 768
29 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện 786
30 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ chính (hạng II) 667
31 Thông báo chiêu sinh lớp y tế lao động 795
32 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động 617
33 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện quí II năm 2020 1362
34 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 4 2020 689
35 Thông báo chiêu sinh lớp Y tế lao động 760
36 Thông báo về lớp Quan trắc môi trường lao động -tháng 3 613
37 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện quí I năm 2020 654
38 Chiêu sinh lớp độc chất học môi trường ( tháng 12/2019) 1364
39 Chiêu sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ hạng II, hàng III 900
40 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 11/2019 681
41 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động - dự kiến 11/2019 708
42 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hàng III) 915
43 Chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ y học dự phòng chính ( hạng II) 673
44 Chiêu sinh lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 và nhóm 5 738
45 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 9 2019 940
46 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sỹ chính (hạng II) 1701
47 Chiêu sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viện tháng 8 2019 1798
48 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 8 2019 1926
49 Chiêu sinh lớp chuyên môn về y tế lao động và an toàn lao động - Kg dự kiến tháng 7/2019 863
50 Chiêu sinh lớp kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh kiểm tra ATTP tháng 6/2019 906
51 Kế hoạch chiêu sinh các lớp Xét nghiệm năm 2019 1006
52 Thông báo chiêu sinh quan trắc môi trường lao động tháng 5/2019 841
53 Chiêu sinh các lớp xét nghiệm quí 2 năm 2019 887
54 Thông báo chiêu sinh an toàn lao động - nhóm1 và nhóm 5 842
55 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 5/2019 1050

Social Determinants Network