Bạn đang ở : Trang chủ Đào tạo liên tục
Viện Y tế công cộng thường xuyên mở các lớp:
1- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng II và hạng III)
2- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng (hạng II và hạng III)
3- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng (hạng II và hạng III)
4- Quản lý cấp phòng
5- Quản lý bệnh viện
6- Quản lý chất lượng bệnh viện
7- Quản lý chất thải y tế
8- Quan trắc môi trường lao động
9- Chuyên môn về y tế lao động
10- An toàn, vệ sinh lao động (nhóm I, IV, V, VI)
11- Sơ cứu cấp cứu
12- Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm
13- Các lớp kỹ thuật kiểm nghiệm  vi sinh và lý hóa thực phẩm
14- Các lớp kỹ thuật kiểm nghiệm nhanh vi sinh và lý hóa trong thực phẩm
15- Phương pháp nghiên cứu khoa học
16- Phân tích số liệu bằng phần mềm Stata
Ngoài các lớp thường xuyên đào tạo tại Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Y tế phía Nam có kế hoạch mở lớp theo yêu cầu của từng đơn vị. Để biết thêm chi tiết, Quý đơn vị có thể liên hệ về Trung tâm theo số điện thoại: 028 38596156 (Ext 226 và 435)./.
-----------------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO CHIÊU SINH NĂM 2021
Hiển thị # 
1 Thông báo lớp quan trắc môi trường lao động 41
2 Chiêu sinh lớp lấy mẫu thực phẩm tháng 5/2021 65
3 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tháng 5/2021 116
4 Chiêu sinh lớp huân luyện An toàn lao động tháng 5/2021 76
5 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng năm 2021 101
6 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành y tế ( hình thức online) 365
7 Chiêu sinh về quan trắc môi trường (điều chỉnh) 266
8 Chiêu sinh huấn luyện chuyên môn về y tế lao động và an toàn lao động 237
9 Chiêu sinh lớp Quản lý bệnh viện Quí 1/2021 ( điều chỉnh) 851
10 Thông báo lớp quan trắc môi trường lao động 459
11 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành y tế 747
12 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 9 561
13 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện 580
14 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ chính (hạng II) 471
15 Thông báo chiêu sinh lớp y tế lao động 539
16 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động 421
17 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện quí II năm 2020 1106
18 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 4 2020 533
19 Thông báo chiêu sinh lớp Y tế lao động 581
20 Thông báo về lớp Quan trắc môi trường lao động -tháng 3 435
21 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện quí I năm 2020 497
22 Chiêu sinh lớp độc chất học môi trường ( tháng 12/2019) 1194
23 Chiêu sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ hạng II, hàng III 706
24 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 11/2019 521
25 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động - dự kiến 11/2019 536
26 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hàng III) 694
27 Chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ y học dự phòng chính ( hạng II) 492
28 Chiêu sinh lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 và nhóm 5 572
29 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 9 2019 767
30 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sỹ chính (hạng II) 1482
31 Chiêu sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viện tháng 8 2019 1535
32 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 8 2019 1668
33 Chiêu sinh lớp chuyên môn về y tế lao động và an toàn lao động - Kg dự kiến tháng 7/2019 699
34 Chiêu sinh lớp kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh kiểm tra ATTP tháng 6/2019 748
35 Kế hoạch chiêu sinh các lớp Xét nghiệm năm 2019 833
36 Thông báo chiêu sinh quan trắc môi trường lao động tháng 5/2019 685
37 Chiêu sinh các lớp xét nghiệm quí 2 năm 2019 719
38 Thông báo chiêu sinh an toàn lao động - nhóm1 và nhóm 5 681
39 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 5/2019 885