Bạn đang ở : Trang chủ Đào tạo liên tục
Viện Y tế công cộng thường xuyên mở các lớp:
1- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng II và hạng III)
2- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng (hạng II và hạng III)
3- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng (hạng II và hạng III)
4- Quản lý cấp phòng
5- Quản lý bệnh viện
6- Quản lý chất lượng bệnh viện
7- Quản lý chất thải y tế
8- Quan trắc môi trường lao động
9- Chuyên môn về y tế lao động
10- An toàn, vệ sinh lao động (nhóm I, IV, V, VI)
11- Sơ cứu cấp cứu
12- Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm
13- Các lớp kỹ thuật kiểm nghiệm  vi sinh và lý hóa thực phẩm
14- Các lớp kỹ thuật kiểm nghiệm nhanh vi sinh và lý hóa trong thực phẩm
15- Phương pháp nghiên cứu khoa học
16- Phân tích số liệu bằng phần mềm Stata
Ngoài các lớp thường xuyên đào tạo tại Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Y tế phía Nam có kế hoạch mở lớp theo yêu cầu của từng đơn vị. Để biết thêm chi tiết, Quý đơn vị có thể liên hệ về Trung tâm theo số điện thoại: 028 38596156 (Ext 226 và 435)./.
-----------------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO CHIÊU SINH NĂM 2020
Hiển thị # 
1 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện 201
2 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ chính (hạng II) 223
3 Thông báo chiêu sinh lớp y tế lao động 218
4 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động 176
5 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện quí II năm 2020 542
6 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 4 2020 332
7 Thông báo chiêu sinh lớp Y tế lao động 392
8 Thông báo về lớp Quan trắc môi trường lao động -tháng 3 314
9 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện quí I năm 2020 381
10 Chiêu sinh lớp độc chất học môi trường ( tháng 12/2019) 1044
11 Chiêu sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ hạng II, hàng III 558
12 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 11/2019 418
13 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động - dự kiến 11/2019 423
14 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hàng III) 550
15 Chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ y học dự phòng chính ( hạng II) 371
16 Chiêu sinh lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 và nhóm 5 424
17 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 9 2019 650
18 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sỹ chính (hạng II) 1203
19 Chiêu sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viện tháng 8 2019 1358
20 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 8 2019 1470
21 Chiêu sinh lớp chuyên môn về y tế lao động và an toàn lao động - Kg dự kiến tháng 7/2019 591
22 Chiêu sinh lớp kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh kiểm tra ATTP tháng 6/2019 609
23 Kế hoạch chiêu sinh các lớp Xét nghiệm năm 2019 694
24 Thông báo chiêu sinh quan trắc môi trường lao động tháng 5/2019 595
25 Chiêu sinh các lớp xét nghiệm quí 2 năm 2019 583
26 Thông báo chiêu sinh an toàn lao động - nhóm1 và nhóm 5 574
27 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 5/2019 794