Bạn đang ở : Trang chủ Sức khỏe môi trường

Sức khoẻ môi trường (Bài giảng)

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Giám sát chất lượng nước theo qui chuẩn của Bộ Y tế Nguyễn Đỗ Quốc Thống 3573
2 Xử lý Chất thải rắn y tế Nguyễn Đỗ Quốc Thống 3581
3 Sức khỏe môi trường -Một số vấn đề quan tâm Ths Đặng ngọc Chánh 4913
4 Đại cương sức khỏe môi trường - CKI-YTCC Ths Phùng Đức Nhật 4941
5 Ô nhiễm nước Nguyễn Đỗ Quốc Thống 4132
6 Giới thiệu quy chế quản lý chất thải y tế (Quy chế 43) Nguyễn Đỗ Quốc Thống 4015
7 Giới thiệu về Sức khỏe môi trường Nguyễn Đỗ Quốc Thống 4542
8 Dịch tễ học môi trường 4672
9 Đánh giá tác động sức khỏe 4601
10 Đánh giá tác động môi trường 4317
11 A Guide to Health Impact Assessment : A Policy Tool for New Zealand 25064
12 HIA là gi- Bài giảng cho lớp cao học và CKI-YTCC 3924
13 Enviromental Health Impact Assessment-Priciple and practice 3500
14 Phòng bệnh thông qua môi trường 4024

Social Determinants Network

Liên hệ

VIỆN Y TẾ CÔNG CỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

--------------------------------------

Địa chỉ:159 Hưng phú, Phường 8, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 38559503 - Fax: 84-08-38563164
Email: vien
ytcc@iph.org.vn

Hỗ trợ trực tuyến


Mr.Huy