Bạn đang ở : Trang chủ Năng lực đào tạo

Năng lực đào tạo

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
1 Các chương trình đào tạo đang thực hiện 2019 TTĐT 904
2 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp TTĐT 784
3 Chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện An toàn vệ sinh Lao động TTĐT 1600

Social Determinants Network

Liên hệ

VIỆN Y TẾ CÔNG CỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

--------------------------------------

Địa chỉ:159 Hưng phú, Phường 8, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 38559503 - Fax: 84-08-38563164
Email: vien
ytcc@iph.org.vn

Hỗ trợ trực tuyến


Mr.Huy