Bạn đang ở : Trang chủ Kỹ Thuật Xét Nghiệm Staphylococcus

Staphylococcus

Email In PDF.

Staphylococcus là lọai cầu khuẩn, bao gồm cả giống hiếu khí (Micrococcus, Planococcus và Deinococcus), giống kị khí tuỳ nghi (Staphylococcus, Stomacoccus, Streptococcus, Leuconostos, Pedio coccus, Aerococcus và Gemella) và giống kị khí (Peptococcus, Peptostreptococcus, Ruminococcus, Coprococcus và Sarcina). Họ Micrococcaceae gồm bốn giống: Micrococcus, Stomacoccus, Planococcus Staphylococcus. Những đặc tính khác nhau của cầu khuẩn Gram (+) gồm: sự sắp xếp của tế bào, hiếu khí bắt buộc, kị khí tuỳ nghi hay vi hiếu khí, kị kí bắt buộc, phản ứng catalase, sự hiện diện cytochromes , sản phẩm lên men từ quá trình kị khí, peptidoglycan, axít teichoic trong thành tế bào vi khuẩn (Scott E.M và  cs, 2000) [51].

Phân loại của vi khuẩn Staphylococcus như sau:

  • Giới: Prokaryote
  • Phân loại: Firmicute
  • Lớp: Firmibacteria
  • Họ: Micrococceae
  • Giống: Staphylococcus
Attachments:
Download this file (vk-saureus(tspHUC).pdf)vk-saureus(tspHUC).pdf[ ]1265 Kb