Bạn đang ở : Trang chủ Dân số học & sức khỏe quần thể người

Dân số học & Sức khỏe quần thể người

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 DEMOGRAPHY (DÂN SỐ HỌC) DR. RIZWAN SAEED 5203
2 SỨC KHỎE PHỤ NỮ TOÀN CẦU (Women’s Health) 2983
3 The Impact of Demographics on Public Health 2828
4 Sức Khỏe Toàn Cầu và Giới Tính (Global Health and Gender) 2896
5 Human Population Growth Administrator 2659
6 Life Tables Marie Diener-West, PhD & Sukon Kanchanaraksa, PhD 2593
7 Global Health Risks: Selected figures and tables WHO 2414
8 Global Burden of Disease Cathy Hoelzer, MPH, PA-C 2662
9 DEMOGRAPHY AND DEVELOPMENT 2632
10 Ratio, Rate, and Probability Stan Becker, PhD 2640
11 Sources of Demographic Data Stan Becker, PhD 2601
12 TÍNH ĐỘNG Ở QUẦN THỂ NGƯỜI (HUMAN POPULATION DYNAMICS) 2636
13 Dân số trong dịch tễ học (Demography in epidemiology) FETP India 2694
14 QUẦN THỂ & DÂN SỐ HỌC (POPULATION AND DEMOGRAPHY) 3000