Bạn đang ở : Trang chủ Bệnh truyền nhiễm

Bệnh truyền nhiễm

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm và cách phòng chống

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 BỆNH SỐT MÒ (Febris Orientalis) Administrator 26677
2 BỆNH SỐT ĐĂNG GƠ, SỐT XUẤT HUYẾT ĐĂNG GƠ (Febris Dengue, Febris Dengue haemorrhagia) Administrator 10993
3 BỆNH SÁN LÁ RUỘT (Fasciolopsiasis) Administrator 10272
4 BỆNH SÁN LÁ PHỔI (Paragonimiasis) Administrator 12130
5 BỆNH SÁN LÁ GAN (Bệnh sán lá gan nhỏ: Clonorchiasis) Administrator 56517
6 BỆNH SÁN DÂY (Taeniasis) Administrator 28624
7 BỆNH QUAI BỊ (Parotitis) Administrator 32541
8 BỆNH PHONG (Lepra) Administrator 21671
9 BỆNH NÔ-CA-ĐI-A (Nocardiosis) Administrator 5770
10 BỆNH MẮT HỘT (Trachoma) Administrator 8150
11 BỆNH LỴ TRỰC TRÙNG (Dysenteria) Administrator 38873
12 BỆNH LỴ A-MÍP (Amoebiasis) Administrator 18352
13 BỆNH LIÊN CẦU LỢN (Streptococcosis suis hominis) Administrator 27221
14 BỆNH LẬU (Gonorrhoea) Administrator 28377
15 BỆNH LAO PHỔI (Tuberculosis) Administrator 198929
16 BỆNH HO GÀ (Pertussis) Administrator 21285
17 BỆNH DO VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) (Acquis immunideficientis syndromi) Administrator 36225
18 BỆNH DO VI RÚT HÉC-PÉC (Maladus Herpesviruso) Administrator 12109
19 BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO VI RÚT HANTAN (Febris haemorrhagia Hantaviruso) Administrator 9571
20 BỆNH GIUN MÓC/GIUN MỎ (Ancylostomiasis/necatoriasis) Administrator 50353
21 BỆNH GIUN LƯƠN (Strongyloidiasis) Administrator 44307
22 BỆNH GIUN KIM Administrator 69366
23 BỆNH GIANG MAI (Syphilis) Administrator 18018
24 BỆNH ĐẬU MÙA (Variola) Administrator 26340
25 BỆNH DỊCH HẠCH (Pestis) Administrator 26171
26 BỆNH DẠI (Rabies) Administrator 37123
27 BỆNH CÚM A/H5N1 (Influenza A/H5N1) NIHE 23721
28 BỆNH CÚM (Influenza) Administrator 39327
29 BỆNH DO CỜ - LA - MY - ĐI - A (Chlamydiasis trachomatis infection of the adult) Administrator 6034
30 BỆNH VIÊM HỌNG, VIÊM MIỆNG, VIÊM TIM DO VI RÚT CỐC-XÁC-KI (Maladus Coxsackieviruso) Administrator 5512

Trang 1 trong tổng số 2

Social Determinants Network

Liên hệ

VIỆN Y TẾ CÔNG CỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

--------------------------------------

Địa chỉ:159 Hưng phú, Phường 8, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 38559503 - Fax: 84-08-38563164
Email: vien
ytcc@iph.org.vn

Hỗ trợ trực tuyến


Mr.Huy