Bạn đang ở : Trang chủ Bệnh truyền nhiễm

Bệnh truyền nhiễm

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm và cách phòng chống

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 BỆNH SỐT MÒ (Febris Orientalis) Administrator 25211
2 BỆNH SỐT ĐĂNG GƠ, SỐT XUẤT HUYẾT ĐĂNG GƠ (Febris Dengue, Febris Dengue haemorrhagia) Administrator 9785
3 BỆNH SÁN LÁ RUỘT (Fasciolopsiasis) Administrator 8803
4 BỆNH SÁN LÁ PHỔI (Paragonimiasis) Administrator 10943
5 BỆNH SÁN LÁ GAN (Bệnh sán lá gan nhỏ: Clonorchiasis) Administrator 48622
6 BỆNH SÁN DÂY (Taeniasis) Administrator 27214
7 BỆNH QUAI BỊ (Parotitis) Administrator 31013
8 BỆNH PHONG (Lepra) Administrator 19324
9 BỆNH NÔ-CA-ĐI-A (Nocardiosis) Administrator 4734
10 BỆNH MẮT HỘT (Trachoma) Administrator 6658
11 BỆNH LỴ TRỰC TRÙNG (Dysenteria) Administrator 37521
12 BỆNH LỴ A-MÍP (Amoebiasis) Administrator 16694
13 BỆNH LIÊN CẦU LỢN (Streptococcosis suis hominis) Administrator 25633
14 BỆNH LẬU (Gonorrhoea) Administrator 23079
15 BỆNH LAO PHỔI (Tuberculosis) Administrator 192709
16 BỆNH HO GÀ (Pertussis) Administrator 19380
17 BỆNH DO VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) (Acquis immunideficientis syndromi) Administrator 25820
18 BỆNH DO VI RÚT HÉC-PÉC (Maladus Herpesviruso) Administrator 10536
19 BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO VI RÚT HANTAN (Febris haemorrhagia Hantaviruso) Administrator 9005
20 BỆNH GIUN MÓC/GIUN MỎ (Ancylostomiasis/necatoriasis) Administrator 37623
21 BỆNH GIUN LƯƠN (Strongyloidiasis) Administrator 38750
22 BỆNH GIUN KIM Administrator 59699
23 BỆNH GIANG MAI (Syphilis) Administrator 15639
24 BỆNH ĐẬU MÙA (Variola) Administrator 25149
25 BỆNH DỊCH HẠCH (Pestis) Administrator 25208
26 BỆNH DẠI (Rabies) Administrator 35328
27 BỆNH CÚM A/H5N1 (Influenza A/H5N1) NIHE 22220
28 BỆNH CÚM (Influenza) Administrator 34730
29 BỆNH DO CỜ - LA - MY - ĐI - A (Chlamydiasis trachomatis infection of the adult) Administrator 5204
30 BỆNH VIÊM HỌNG, VIÊM MIỆNG, VIÊM TIM DO VI RÚT CỐC-XÁC-KI (Maladus Coxsackieviruso) Administrator 4938

Trang 1 trong tổng số 2