Bạn đang ở : Trang chủ Bệnh truyền nhiễm

Bệnh truyền nhiễm

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm và cách phòng chống

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 BỆNH SỐT MÒ (Febris Orientalis) Administrator 25639
2 BỆNH SỐT ĐĂNG GƠ, SỐT XUẤT HUYẾT ĐĂNG GƠ (Febris Dengue, Febris Dengue haemorrhagia) Administrator 10148
3 BỆNH SÁN LÁ RUỘT (Fasciolopsiasis) Administrator 9136
4 BỆNH SÁN LÁ PHỔI (Paragonimiasis) Administrator 11232
5 BỆNH SÁN LÁ GAN (Bệnh sán lá gan nhỏ: Clonorchiasis) Administrator 51364
6 BỆNH SÁN DÂY (Taeniasis) Administrator 27654
7 BỆNH QUAI BỊ (Parotitis) Administrator 31517
8 BỆNH PHONG (Lepra) Administrator 19686
9 BỆNH NÔ-CA-ĐI-A (Nocardiosis) Administrator 4966
10 BỆNH MẮT HỘT (Trachoma) Administrator 6995
11 BỆNH LỴ TRỰC TRÙNG (Dysenteria) Administrator 37884
12 BỆNH LỴ A-MÍP (Amoebiasis) Administrator 17333
13 BỆNH LIÊN CẦU LỢN (Streptococcosis suis hominis) Administrator 26032
14 BỆNH LẬU (Gonorrhoea) Administrator 24691
15 BỆNH LAO PHỔI (Tuberculosis) Administrator 194639
16 BỆNH HO GÀ (Pertussis) Administrator 19848
17 BỆNH DO VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) (Acquis immunideficientis syndromi) Administrator 28279
18 BỆNH DO VI RÚT HÉC-PÉC (Maladus Herpesviruso) Administrator 10949
19 BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO VI RÚT HANTAN (Febris haemorrhagia Hantaviruso) Administrator 9128
20 BỆNH GIUN MÓC/GIUN MỎ (Ancylostomiasis/necatoriasis) Administrator 41037
21 BỆNH GIUN LƯƠN (Strongyloidiasis) Administrator 40912
22 BỆNH GIUN KIM Administrator 62184
23 BỆNH GIANG MAI (Syphilis) Administrator 16316
24 BỆNH ĐẬU MÙA (Variola) Administrator 25422
25 BỆNH DỊCH HẠCH (Pestis) Administrator 25457
26 BỆNH DẠI (Rabies) Administrator 35771
27 BỆNH CÚM A/H5N1 (Influenza A/H5N1) NIHE 23051
28 BỆNH CÚM (Influenza) Administrator 36577
29 BỆNH DO CỜ - LA - MY - ĐI - A (Chlamydiasis trachomatis infection of the adult) Administrator 5452
30 BỆNH VIÊM HỌNG, VIÊM MIỆNG, VIÊM TIM DO VI RÚT CỐC-XÁC-KI (Maladus Coxsackieviruso) Administrator 5046

Trang 1 trong tổng số 2