Bạn đang ở : Trang chủ Bệnh truyền nhiễm

Bệnh truyền nhiễm

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm và cách phòng chống

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 BỆNH SỐT MÒ (Febris Orientalis) Administrator 26467
2 BỆNH SỐT ĐĂNG GƠ, SỐT XUẤT HUYẾT ĐĂNG GƠ (Febris Dengue, Febris Dengue haemorrhagia) Administrator 10842
3 BỆNH SÁN LÁ RUỘT (Fasciolopsiasis) Administrator 10138
4 BỆNH SÁN LÁ PHỔI (Paragonimiasis) Administrator 11982
5 BỆNH SÁN LÁ GAN (Bệnh sán lá gan nhỏ: Clonorchiasis) Administrator 56343
6 BỆNH SÁN DÂY (Taeniasis) Administrator 28461
7 BỆNH QUAI BỊ (Parotitis) Administrator 32331
8 BỆNH PHONG (Lepra) Administrator 21381
9 BỆNH NÔ-CA-ĐI-A (Nocardiosis) Administrator 5633
10 BỆNH MẮT HỘT (Trachoma) Administrator 7889
11 BỆNH LỴ TRỰC TRÙNG (Dysenteria) Administrator 38665
12 BỆNH LỴ A-MÍP (Amoebiasis) Administrator 18177
13 BỆNH LIÊN CẦU LỢN (Streptococcosis suis hominis) Administrator 27037
14 BỆNH LẬU (Gonorrhoea) Administrator 27765
15 BỆNH LAO PHỔI (Tuberculosis) Administrator 197873
16 BỆNH HO GÀ (Pertussis) Administrator 21007
17 BỆNH DO VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) (Acquis immunideficientis syndromi) Administrator 35713
18 BỆNH DO VI RÚT HÉC-PÉC (Maladus Herpesviruso) Administrator 11898
19 BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO VI RÚT HANTAN (Febris haemorrhagia Hantaviruso) Administrator 9450
20 BỆNH GIUN MÓC/GIUN MỎ (Ancylostomiasis/necatoriasis) Administrator 48915
21 BỆNH GIUN LƯƠN (Strongyloidiasis) Administrator 43867
22 BỆNH GIUN KIM Administrator 68262
23 BỆNH GIANG MAI (Syphilis) Administrator 17631
24 BỆNH ĐẬU MÙA (Variola) Administrator 26170
25 BỆNH DỊCH HẠCH (Pestis) Administrator 26003
26 BỆNH DẠI (Rabies) Administrator 36879
27 BỆNH CÚM A/H5N1 (Influenza A/H5N1) NIHE 23580
28 BỆNH CÚM (Influenza) Administrator 39054
29 BỆNH DO CỜ - LA - MY - ĐI - A (Chlamydiasis trachomatis infection of the adult) Administrator 5897
30 BỆNH VIÊM HỌNG, VIÊM MIỆNG, VIÊM TIM DO VI RÚT CỐC-XÁC-KI (Maladus Coxsackieviruso) Administrator 5381

Trang 1 trong tổng số 2

Social Determinants Network