Bạn đang ở : Trang chủ Bệnh truyền nhiễm

Bệnh truyền nhiễm

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm và cách phòng chống

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 BỆNH SỐT MÒ (Febris Orientalis) Administrator 25761
2 BỆNH SỐT ĐĂNG GƠ, SỐT XUẤT HUYẾT ĐĂNG GƠ (Febris Dengue, Febris Dengue haemorrhagia) Administrator 10317
3 BỆNH SÁN LÁ RUỘT (Fasciolopsiasis) Administrator 9243
4 BỆNH SÁN LÁ PHỔI (Paragonimiasis) Administrator 11348
5 BỆNH SÁN LÁ GAN (Bệnh sán lá gan nhỏ: Clonorchiasis) Administrator 52666
6 BỆNH SÁN DÂY (Taeniasis) Administrator 27784
7 BỆNH QUAI BỊ (Parotitis) Administrator 31633
8 BỆNH PHONG (Lepra) Administrator 19914
9 BỆNH NÔ-CA-ĐI-A (Nocardiosis) Administrator 5067
10 BỆNH MẮT HỘT (Trachoma) Administrator 7078
11 BỆNH LỴ TRỰC TRÙNG (Dysenteria) Administrator 37985
12 BỆNH LỴ A-MÍP (Amoebiasis) Administrator 17461
13 BỆNH LIÊN CẦU LỢN (Streptococcosis suis hominis) Administrator 26178
14 BỆNH LẬU (Gonorrhoea) Administrator 25423
15 BỆNH LAO PHỔI (Tuberculosis) Administrator 195155
16 BỆNH HO GÀ (Pertussis) Administrator 20006
17 BỆNH DO VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) (Acquis immunideficientis syndromi) Administrator 30435
18 BỆNH DO VI RÚT HÉC-PÉC (Maladus Herpesviruso) Administrator 11136
19 BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO VI RÚT HANTAN (Febris haemorrhagia Hantaviruso) Administrator 9179
20 BỆNH GIUN MÓC/GIUN MỎ (Ancylostomiasis/necatoriasis) Administrator 42415
21 BỆNH GIUN LƯƠN (Strongyloidiasis) Administrator 41730
22 BỆNH GIUN KIM Administrator 63207
23 BỆNH GIANG MAI (Syphilis) Administrator 16538
24 BỆNH ĐẬU MÙA (Variola) Administrator 25507
25 BỆNH DỊCH HẠCH (Pestis) Administrator 25522
26 BỆNH DẠI (Rabies) Administrator 35886
27 BỆNH CÚM A/H5N1 (Influenza A/H5N1) NIHE 23152
28 BỆNH CÚM (Influenza) Administrator 37038
29 BỆNH DO CỜ - LA - MY - ĐI - A (Chlamydiasis trachomatis infection of the adult) Administrator 5518
30 BỆNH VIÊM HỌNG, VIÊM MIỆNG, VIÊM TIM DO VI RÚT CỐC-XÁC-KI (Maladus Coxsackieviruso) Administrator 5087

Trang 1 trong tổng số 2