Bạn đang ở : Trang chủ Bệnh truyền nhiễm

Bệnh truyền nhiễm

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm và cách phòng chống

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 BỆNH SỐT MÒ (Febris Orientalis) Administrator 26287
2 BỆNH SỐT ĐĂNG GƠ, SỐT XUẤT HUYẾT ĐĂNG GƠ (Febris Dengue, Febris Dengue haemorrhagia) Administrator 10744
3 BỆNH SÁN LÁ RUỘT (Fasciolopsiasis) Administrator 9967
4 BỆNH SÁN LÁ PHỔI (Paragonimiasis) Administrator 11865
5 BỆNH SÁN LÁ GAN (Bệnh sán lá gan nhỏ: Clonorchiasis) Administrator 56119
6 BỆNH SÁN DÂY (Taeniasis) Administrator 28301
7 BỆNH QUAI BỊ (Parotitis) Administrator 32206
8 BỆNH PHONG (Lepra) Administrator 21112
9 BỆNH NÔ-CA-ĐI-A (Nocardiosis) Administrator 5510
10 BỆNH MẮT HỘT (Trachoma) Administrator 7639
11 BỆNH LỴ TRỰC TRÙNG (Dysenteria) Administrator 38441
12 BỆNH LỴ A-MÍP (Amoebiasis) Administrator 18049
13 BỆNH LIÊN CẦU LỢN (Streptococcosis suis hominis) Administrator 26832
14 BỆNH LẬU (Gonorrhoea) Administrator 27098
15 BỆNH LAO PHỔI (Tuberculosis) Administrator 197383
16 BỆNH HO GÀ (Pertussis) Administrator 20770
17 BỆNH DO VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) (Acquis immunideficientis syndromi) Administrator 35047
18 BỆNH DO VI RÚT HÉC-PÉC (Maladus Herpesviruso) Administrator 11716
19 BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO VI RÚT HANTAN (Febris haemorrhagia Hantaviruso) Administrator 9360
20 BỆNH GIUN MÓC/GIUN MỎ (Ancylostomiasis/necatoriasis) Administrator 48156
21 BỆNH GIUN LƯƠN (Strongyloidiasis) Administrator 43505
22 BỆNH GIUN KIM Administrator 67377
23 BỆNH GIANG MAI (Syphilis) Administrator 17387
24 BỆNH ĐẬU MÙA (Variola) Administrator 25998
25 BỆNH DỊCH HẠCH (Pestis) Administrator 25882
26 BỆNH DẠI (Rabies) Administrator 36603
27 BỆNH CÚM A/H5N1 (Influenza A/H5N1) NIHE 23494
28 BỆNH CÚM (Influenza) Administrator 38814
29 BỆNH DO CỜ - LA - MY - ĐI - A (Chlamydiasis trachomatis infection of the adult) Administrator 5793
30 BỆNH VIÊM HỌNG, VIÊM MIỆNG, VIÊM TIM DO VI RÚT CỐC-XÁC-KI (Maladus Coxsackieviruso) Administrator 5287

Trang 1 trong tổng số 2

Liên hệ

VIỆN Y TẾ CÔNG CỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

--------------------------------------

Địa chỉ:159 Hưng phú, Phường 8, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 38559503 - Fax: 84-08-38563164
Email: vien
ytcc@iph.org.vn

Hỗ trợ trực tuyến


Mr.Huy