Bạn đang ở : Trang chủ Bệnh truyền nhiễm

Bệnh truyền nhiễm

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm và cách phòng chống

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 BỆNH SỐT MÒ (Febris Orientalis) Administrator 26023
2 BỆNH SỐT ĐĂNG GƠ, SỐT XUẤT HUYẾT ĐĂNG GƠ (Febris Dengue, Febris Dengue haemorrhagia) Administrator 10616
3 BỆNH SÁN LÁ RUỘT (Fasciolopsiasis) Administrator 9621
4 BỆNH SÁN LÁ PHỔI (Paragonimiasis) Administrator 11666
5 BỆNH SÁN LÁ GAN (Bệnh sán lá gan nhỏ: Clonorchiasis) Administrator 55041
6 BỆNH SÁN DÂY (Taeniasis) Administrator 28058
7 BỆNH QUAI BỊ (Parotitis) Administrator 31931
8 BỆNH PHONG (Lepra) Administrator 20618
9 BỆNH NÔ-CA-ĐI-A (Nocardiosis) Administrator 5326
10 BỆNH MẮT HỘT (Trachoma) Administrator 7351
11 BỆNH LỴ TRỰC TRÙNG (Dysenteria) Administrator 38234
12 BỆNH LỴ A-MÍP (Amoebiasis) Administrator 17830
13 BỆNH LIÊN CẦU LỢN (Streptococcosis suis hominis) Administrator 26462
14 BỆNH LẬU (Gonorrhoea) Administrator 26600
15 BỆNH LAO PHỔI (Tuberculosis) Administrator 196652
16 BỆNH HO GÀ (Pertussis) Administrator 20384
17 BỆNH DO VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) (Acquis immunideficientis syndromi) Administrator 33334
18 BỆNH DO VI RÚT HÉC-PÉC (Maladus Herpesviruso) Administrator 11465
19 BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO VI RÚT HANTAN (Febris haemorrhagia Hantaviruso) Administrator 9281
20 BỆNH GIUN MÓC/GIUN MỎ (Ancylostomiasis/necatoriasis) Administrator 46088
21 BỆNH GIUN LƯƠN (Strongyloidiasis) Administrator 42976
22 BỆNH GIUN KIM Administrator 65676
23 BỆNH GIANG MAI (Syphilis) Administrator 17000
24 BỆNH ĐẬU MÙA (Variola) Administrator 25723
25 BỆNH DỊCH HẠCH (Pestis) Administrator 25722
26 BỆNH DẠI (Rabies) Administrator 36203
27 BỆNH CÚM A/H5N1 (Influenza A/H5N1) NIHE 23341
28 BỆNH CÚM (Influenza) Administrator 38261
29 BỆNH DO CỜ - LA - MY - ĐI - A (Chlamydiasis trachomatis infection of the adult) Administrator 5689
30 BỆNH VIÊM HỌNG, VIÊM MIỆNG, VIÊM TIM DO VI RÚT CỐC-XÁC-KI (Maladus Coxsackieviruso) Administrator 5200

Trang 1 trong tổng số 2